Budimpešta, 23. ožujka 2020.

HUMANITARNA POMOĆ MAĐARSKE ZAGREBU

Odmah dan nakon razornoga potresa koji je pogodio Zagreb, 22. ožujka  2020.g., žurno je iz Mađarske upućena i humanitarna pomoć. U središtu Glavne uprave za obranu od katastrofa Mađarske (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – OKF) u Budimpešti, 23. ožujka o.g., ispraćaju prvoga kamiona s mađarskom pomoći, uz zamjenika ravnatelja OKF brigadnog generala g. Krisztiana Erdelyija ivoditelja Službe za međunarodne odnose OKF g. Tamasa Kiss-a, pribivao je u ime Vlade Mađarske državni tajnik za pomoć progonjenim kršćanima i 'Hungary Helps Program'-a u Uredu mađarskog premijera g. Tristan Azbej kao iveleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj dr.sc. Mladen Andrlić, uz kojega i gđa Marina Sikora, prvi tajnik u VRH.

U prigodnom obraćanju veleposlanik Andrlić zahvalio je mađarskoj vladi i narodu na iskazanoj potpori i žurnoj pomoći,što svjedoči da Mađarska stoji uz Hrvatsku i u najtežim situacijama. Državni tajnik Azbej prenio je i spremnost mađarske vlade da pomogne i u kasnijoj fazi obnove oštećenih zgrada u Gradu Zagrebu, o čemu je dogovoreno nastaviti daljnju komunikaciju.

Kamion humanitarne pomoći po dolasku na granični prijelaz Letenye/Goričan dočekao je počasni konzul Republike Hrvatske sa sjedištem u Nagykanizsi dr. Atila Kos, nakon čega je put nastavljen do konačnog odredišta u Jastrebarskom.