Budimpešta, 16. listopada 2020.

Konferencija "Budućnost je sada" (THE FUTURE IS NOW) o digitalizaciji medicine u Budimpešti

U Budimpešti, 13. listopada 2020. godine održana je 12. međunarodna konferencija o digitalizaciji medicine 'Budućnost je sada' (THE FUTURE IS NOW). Cilj konferencije je ostvaren i okupljeni glavni dionici mađarskoga zdravstvenog sustava i IT sektora, koji su raspravili stručne aspekte digitalizacije zdravstvene zaštite i međunarodne razmjene zdravstvenih podataka. Skup je otvorila državna tajnica za zdravstvo u Ministarstvu ljudskih resursa Mađarske dr. Ildiko Horvath, uz koju i veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj dr.sc. Mladen Andrlić, a pribivali su i  g. Mladen Kovaček, direktor HIT konferencije d.o.o., mr.sc. Hrvoje Belani, voditelj Službe za e-zdravstvo i kibernetičku sigurnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, nekoliko stranih veleposlanika i diplomata akreditiranih u Mađarskoj, kao i Vesna Njikoš Pečkaj, opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Mađarskoj. Skup je organizirala tvrtka HIT konferencija d.o.o. iz Zagreba u suradnji s Ministarstvom ljudskih resursa Mađarske i Mađarskom medicinskom komorom, uz potporu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj. Konferencija je dobar primjer uspješnog transfera hrvatskih stručnih i inovacijskih znanja spram Mađarske, ali i sa širim paneuropskim potencijalom.