Budimpešta, 02. studenog 2016.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za programe hrvatske manjinske zajednice

Nastavno na Odluku predstojnika Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske o raspodjeli financijskih sredstava namijenjenih hrvatskoj manjini u inozemstvu za 2016. godinu (Klasa: 011-02/16-04/05, Urbroj: 537-03-01/2-16-01, od 15. travnja. 2016. godine), provedeni Natječaj za prijavu programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2016. godinu od 26. travnja 2016. te Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava za programe hrvatske manjinske zajednice u Mađarskoj u 2016. godini (Klasa: 016-02/16-07/7, Urbroj: 521-HUN-01-16-1od 20. listopada 2016.) donešena je Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za programe hrvatske manjinske zajednice u Mađarskoj za 2016. godinu.

Povjerenstvo se suglasilo s dodjelom novčanih potpora za 19 zahtjeva podnesenih VRH u Budimpešti (u iznosu 122.000,00 kuna) i 31 zahtjeva podnesenih  GKRH u Pečuhu (u iznosu 138.000,00 kuna) prema priloženim tablicama.

VRH Budimpešta

GKRH Pečuh